Dette website opdateres ikke, idet helt ny website er under opbygning

This website is under new construction and will not be updated

Bioenergi

Solen skinner på planternes mange grønne blade. I hvert blad udnyttes solens energi via fotosyntese til plantetilvækst. Dyr vokser ved at spise og fordøje planter eller andre dyr. Fra dyr kommer også en restbiomasse i form af gylle.

Bioenergi betegner den energi der kan produceres af materiale fra planter og dyr, der er dannet for nylig. Bioenergi er en vedvarende og CO2-neutral energikilde. Fossile brændsler som kul, olie og naturgas er ikke CO2-neutrale. De er dannet af rester fra planter og dyr under højt tryk i jordens dybere lag. Ved afbrænding frigives den tidligere deponerede CO2 til atmosfæren.

Mennesket har gennem tid fået varme og lys ved at afbrænde træ. De seneste 100 år er varme og lys traditionelt og i stor stil fremstillet ved afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og naturgas. Nu og fremad kan varme og el fremstilles på basis af lokale CO2-neutrale biobrændsler når blot røgpartikler og aske håndteres miljømæssigt korrekt.

Ringkøbing-Skjern Kommune er arealmæssigt landets største kommune og rummer enorme landbrugsarealer og et stort antal husdyr. Vi vil producere CO2-neutral bioenergi på lokalt materiale fra planter og dyr.

Bioenergi
Biogas
Har du gylle og energiafgrøder kan der produceres biogas. Har du og dine naboer tilsammen gylle fra 1500 dyreenheder så kan der være god fornuft i at etablere et biogasanlæg.
Kontakt eventuelt Bioenergi Vest A/S Se her den decentrale Ringkøbing-Skjern Biogasmodel.
www.agrofora.dk

Fast
Træ, halm, flis og energipil er faste biobrændsler og CO2 neutrale. Kan især anvendes til private og virksomheder i områder uden fjernvarme. På landejendomme kan fast brændsel kombineres med anden vedvarende energikilde som f.eks. solvarme.

Flydende
Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Det betyder, at de er udvundet af olie, som gennem millioner af år er blevet dannet af nedbrudte plante- og dyrerester (fossiler). Det er således en begrænset ressource. Da forbrænding af fossile brændstoffer desuden giver anledning til stor CO2-udledning, er der i disse år meget stor fokus på at finde alternative drivmidler.

Nyheder

Nyt energiregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune
Potentiale for biogasproduktion i Ringkøbing-Skjer
40 ideer gør landbruget mere klimavenligt
1000 husstandsmøller fra Astrup til Sydkorea
Elbiler har mindre CO2-udledning end almindelige b