Dette website opdateres ikke, idet helt ny website er under opbygning

This website is under new construction and will not be updated

Find os på facebook

LandsbyEnergi

Velkommen til projekt LandsbyEnergi!

Projektet er igangsat af Ringkøbing-Skjern Kommune som et skridt på vejen for at nå vores ambitiøse Energi2020 mål.

Målgruppen for projekt LandsbyEnergi er, som navnet indikerer, private hjem, særligt i kommunens landdistrikter.

Formålene med projektet er:

  • At opnå energibesparelser i det enkelte hjem - til gavn for alle i hjemmet, for lokalsamfundet, for kommunen og for miljøet
  • At profilere lokalsamfundene og styrke den lokale sammenhængskraft
  • At afsøge interessen for eventuel fælles varmeforsyning

Projektet vil stræbe mod at nå hvert delmål i samskabelse med en lang række interessenter med omdrejningspunkt i lokale energiklubber, skabt via lokalsamfundenes borger- og sogneforeninger.

 

Alle adresser i kommunens landdistrikter vil få tilbud om et energitjek. Der skal gennemføres ca. 1.000 energitjek, og derigennem identificeres en række mulige energiforbedringer i hvert hjem, som vi håber og tror på, for en stor dels vedkommende vil blive ført ud i livet:

  • fordi det giver en bedre bolig med øget komfort, øget værdi og øget salgbarhed – altså en god investering
  • fordi et lokalsamfund med en høj, boligmæssig miljøstandard er mere attraktiv
  • og fordi vi tror på viljen til at gøre en aktiv, fælles indsats for miljøet og for en grønnere kommune.

Men også i de hjem, der ikke får energitjek, er vi sikre på, at der er energimæssige gevinster at hente. Mange ting kan gøres på egen hånd, og derfor vil projektet også kaste div. kampagner af sig. Vi vil søge at inddrage flest mulige interessenter i kampagnerne, så vi når ud til borgerne næsten uanset, hvor de befinder sig – på job, til sport, på handleturen osv.

Projektet er startet ultimo 2017, de 1.000 energitjek forventes færdige inden udgangen af 2018, og kampagnerne fortsætter frem til projektets afslutning i oktober 2019.

Ringkøbing-Skjern Kommune har indgået samarbejde med de to energirådgivningsvirksomheder Scanenergi og EnergiTjenesten Midtjylland, som i praksis vil gennemføre energitjek, kampagner, og en masse andre aktiviteter i projektet.

Kommunen har fået støttemidler til projektet fra Den Europæiske Regionale Udviklingsfond via Interreg Nordsøprogrammet.

Læs mere om projektet her på siden, og følg os på facebook.

 

LandsbyEnergi – sammen om en grønnere kommune

Anviste besparelser DKK 1314/02-20: 1017 gennemførte tjeks 1314/02-20: 10.494.306 anviste kWh 1314/2-20: 1.051.979 anviste kg CO2 13