Dette website opdateres ikke, idet helt ny website er under opbygning

This website is under new construction and will not be updated

Find os på facebook

Hvad er et energitjek

Projekt LandsbyEnergi, som Ringkøbing-Skjern Kommune har igangsat som en del af kommunens Energi2020 plan, vil omfatte ca. 1.000 energitjek i private hjem i kommunens landdistrikter.

Energitjekkene forventes gennemført i perioden dec. 2017 – sept. 2018.

Men hvad er et energitjek i grunden?

Kort fortalt drejer det sig om, at en erfaren energirådgiver sammen med hjemmets beboere gennemgår huset med energibrillerne på, og laver beregninger samt anbefalinger til, hvad der med fordel kan gøres, for at højne hjemmets energimæssige standard.

Under gennemgangen af hjemmet undersøges mulighederne for energiforbedringer:

 • på de ”bløde” områder som forbrugsvaner
 • på de ”hårde” områder som klimaskærm, varmeinstallationer og øvrige tekniske installationer, belysning, samt ”nøgle”-elapparater
 • mulighed for konvertering til vedvarende energi, hvor det er relevant
 • indeklima og komfort

Sidstnævnte er erfaringsmæssigt meget væsentlige for hjemmets beslutning i forhold til gennemførelse af de fremkomne forbedringsforslag.

Efter gennemgangen udfører energirådgiveren en rapport på energitjekket - rapporten samler forslagene på overskuelig form med en klar angivelse af udbyttet af de enkelte tiltag, fx. besparelse og/eller forbedret komfort. Endvidere vil forslagene være opsat i prioriteret rækkefølge, hvor det er relevant. Størrelsen på besparelsen og investeringen samt simpel tilbagebetalingstid angives, hvor de er muligt. Rapporten fremsendes via email.

Energirådgiveren er fra enten Scanenergi eller EnergiTjenesten Midtjylland, som Ringkøbing-Skjern Kommune har valgt til den praktiske gennemførelse af projekt LandsbyEnergi.

Efter den viden, som hjemmet har fået gennem energitjekket, håber og tror vi på, at de fremkomne anbefalinger for en stor dels vedkommende vil blive ført ud i livet.

 • Fordi det giver en bedre bolig med øget komfort, øget værdi og øget salgbarhed – altså en god investering
 • Fordi et lokalsamfund med en høj, boligmæssig miljøstandard er mere attraktiv
 • Fordi vi tror på viljen til at gøre en aktiv, fælles indsats for miljøet og for en grønnere kommune.

Inden for en måned efter energitjekket er gennemført, vil hjemmet blive kontaktet telefonisk af Scanenergi’s kundeservice til en første opfølgning på energitjekket. Opfølgningen har flg. formål:

 • Undersøgelse af tilfredshed med energitjekket
 • Vejledning til at komme videre med gennemførelse af de anbefalede forbedringer, fx henvisning til håndværkere for indhentning af tilbud, eller henvisning til et pengeinstitut, som kan hjælpe med finansiering, etc.

Ca. 3 måneder efter første opfølgning vil anden, telefoniske opfølgning foregå, med flg. formål:

 • Evaluering af gennemførte og/eller planlagte energiforbedringer.
 • Såfremt der ikke er igangsat eller planlagt nogen energiforbedringer, vil der blive vejledt i at komme videre som ved første opfølgning.

 

LandsbyEnergi – sammen om en grønnere kommune


Anviste besparelser DKK 1314/02-20: 1017 gennemførte tjeks 1314/02-20: 10.494.306 anviste kWh 1314/2-20: 1.051.979 anviste kg CO2 13