Dette website opdateres ikke, idet helt ny website er under opbygning

This website is under new construction and will not be updated

Find os på facebook

Info til interessenter

Denne sektion af LandsbyEnergi hjemmesiden henvender sig til dig, der kommer indirekte i berøring med projektet. Sammen kan vi hjælpes ad med at nå målet om et bedre miljø og en grønnere kommune.

Fælles for alle interessenter er, at deltagelse i projektet sker på frivillig basis. Vi er dog sikre på, at de fleste vil kunne se både direkte og indirekte gevinster i at komme ”under projektets grønne vinger”: som grundlag for mere forretning, for bedre PR, og/eller for at vise velvillighed for et bedre miljø og en grønnere kommune.

 

Håndværkere

Håndværkere er tiltænkt en central rolle i projekt LandsbyEnergi, og formodes at kunne se rigtig gode muligheder for øget forretning derigennem. I sidste ende vil det være håndværkerne, som kommer til at udføre alle de energiforbedringer, man som borger ikke selv kan udføre.

Kommunens håndværkere tilbydes at deltage i en informationsaften, hvor der vil blive informeret om projektet og dets muligheder samt gode råd/undervisning i BR15 mv.

Der vil endvidere være tilbud om at blive oprettet på projektets håndværkerliste, dvs. en liste her på projekthjemmesiden, hvor kommunens borgere kan søge hjælp, når der skal udføres energiforbedringer i deres hjem.

Der er mulighed for at køre særlige LandsbyEnergi tilbud ved at lægge Jeres tilbud på projektets facebook side jf. denne vejledning.

 

Virksomheder

I denne sammenhæng tænkes primært på de virksomheder, hvis ansatte er fra projektets målgruppe, dvs. fra kommunens landdistrikter – men alle er velkomne.

Vi håber, I som virksomhed vil være villig til at ophænge plakater om projektet og have flyers liggende i fx kantinen – og i bedste fald give medarbejderne fri til energitjek.

Endvidere vil der komme tilbud om fyraftensmøder, hvor vi håber på opbakning til at lægge et lokale og evt. lidt arbejdstid til et møde. På mødet vil der blive informeret om projekt LandsbyEnergi, om energibesparelser, og hvor man kan stille spørgsmål og blive klogere på mulighederne for energiforbedringer i hjemmet.

Endelig håber vi på sponsorater, projektet kan bruge som gevinster i forbindelse med konkurrencer – alle bidrag er velkomne.

Måske er I allerede blevet kontaktet af projektet. Hvis ikke, og hvis noget af det ovenstående har interesse, så kontakt venligst en af projektlederne jf. menupunktet Kontakt.

 

Butikker

Ligesom ved virksomhederne håber vi, at I som butik vil være villig til at ophænge plakater om projektet og have flyers liggende.

Forhandler I varer, som kan bruges i forbindelse med energiforbedringer i hjemmet, fx LED pærer, har I mulighed for at køre særlige LandsbyEnergi tilbud ved at lægge jeres tilbud på projektets facebook side jf. denne vejledning.

Også fra Jer som butik håber vi på sponsorater, projektet kan bruge som gevinster i forbindelse med konkurrencer – alle bidrag er velkomne.

Måske er I allerede blevet kontaktet af projektet – men hvis ikke, og hvis noget af det ovenstående har interesse, så kontakt venligst en af projektlederne jf. menupunktet Kontakt.

 

Sports- og idrætsforeninger

Projekt LandsbyEnergi vil også gerne slå et slag for et bedre miljø, når borgerne i kommunens landdistrikt dyrker sport i den lokale forening. Vi håber derfor, at I som forening vil være villig til at ophænge plakater om projektet og have flyers liggende.

Måske er I allerede blevet kontaktet af projektet – men hvis ikke, og hvis I ønsker plakater mv., så kontakt venligst en af projektlederne jf. menupunktet Kontakt.

 

Ejendomsmæglere og pengeinstitutter

Når en privat boligejer gennemfører energiforbedringer af sin bolig, stiger boligen i værdi, og bliver mere salgbar – som følge af bedre indeklima og komfort, lavere energiudgifter, større robusthed, fremtidssikring, og måske et eller flere spring opad på energimærket.

Idet ejendomsmæglere og pengeinstitutter meget ofte er involveret i denne situation – i forbindelse med rådgivning vedr. hushandler og finansiering – ligger gevinsterne for alle parter lige for:

  • Ejendomsmægleren kan få mere forretning ved at være på forkant i forhold til salgs- og købsrådgivning med fokus på de energimæssige aspekter, kombineret med viden om priserne i lokalområdet
  • Pengeinstituttet kan få mere forretning ved at finansiere energiprojekter, som øger værdien i en given bolig
  • Boligejeren får rådgivning og finansiering til at gennemføre energiforbedringer, som giver en mere værdifuld og mere salgbar bolig

Projekt LandsbyEnergi vil derfor inddrage ejendomsmæglere og pengeinstitutter med:

  • En informationsaften med fokus på de forretningsmæssige muligheder, sammenhæng mellem boligværdi og energimærke, og praktiske redskaber til dialogen men kunden.
  • Redskaber til identifikation af kunder, som kan modtage målrettede tilbud
  • Mulighed for at køre særlige LandsbyEnergi tilbud ved at lægge tilbuddet på projektets facebook side jf. denne vejledning.

Måske er I allerede blevet kontaktet af projektet – men hvis ikke, og hvis noget af det ovenstående har interesse, så kontakt venligst en af projektlederne jf. menupunktet Kontakt.

 

Forsyningsselskaber

Som forsyningsselskab i Ringkøbing-Skjern Kommune er I måske leverandør til et antal private boliger i kommunens landdistrikt.

Større synlighed kan måske hjælpe til at få flere kunder, og det kan i hvert fald ikke skade Jeres image at slå et slag for en grønnere kommune.  

Projekt LandsbyEnergi ser en mulighed for Jer som forsyningsselskab og for boligejeren, hvis I vælger at køre en eller flere kampagner – på jeres hjemmeside, på sociale medier, eller om muligt via jeres betalingsservice – for at informere borgeren om, hvilke muligheder der typisk er for energiforbedringer i et privat hjem. I har kontakten – vi har indholdet.

Endvidere kunne det give mening at sende mere målrettet information til de af Jeres kunder, som har et højere energiforbrug, end de umiddelbart burde have, eller har for dårlig afkøling af fjernvarmevandet.

Måske er I allerede blevet kontaktet af projektet – men hvis ikke, og hvis noget af dette har interesse, så kontakt venligst en af projektlederne jf. menupunktet Kontakt.

14/02-20: 1017 gennemførte tjeks 1314/02-20: 10.494.306 anviste kWh 1314/2-20: 1.051.979 anviste kg CO2 13Anviste besparelser DKK 13