Dette website opdateres ikke, idet helt ny website er under opbygning

This website is under new construction and will not be updated

Vind

Solen opvarmer luftmasserne forskelligt over havet og landjorden, og hertil kommer virkninger fra dag og nat. Der opstår højtryk og lavtryk, som udlignes, idet store luftmasser sættes i bevægelse. Vi kalder det vind. Vind er en vedvarende energikilde. Med vindmøller kan der produceres el.

I Vestjylland har vi Danmarks største vindpotentialer. Det er her det blæser mest.
Landbaserede vindmøller placeret i Vestjylland er energieffektive og forholdsvis billige sammenlignet med havvindmøller. I emnet Vind indgår alle projekt, hvor vinden omformes til energiproduktion. Der tænkes i første række på store vindmøller, husstandsmøller og minimøller

Af Temaplan for vindmøller fremgår, at der i 2009 i Ringkøbing-Skjern Kommune var 295 vindmøller. Temaplan for vindmøller - Vandmærke.pdf

Frem mod år 2020 forventes antallet af vindmøller at falde til cirka 160, men større vindmøller. Samtidig bliver kapaciteten og produktionen 3-4 gange så stor. Der forventes opstillet vindmøller med en samlet kapacitet på op mod 500 MW. Det svarer til det dobbelte af det nuværende elforbrug og vil bidrage med cirka 40 % af det samlede energiforbrug.

 

Vindmøllens lokale historie

Vestas historie

Grøn ordning

Byrådet har besluttet at borgere som bor inden for 4,5 km fra nyopsatte møller kan søge om tilskud til fællesprojekter
Link: http://www.rksk.dk/om-kommunen/projektsider/groen-ordning-vindmoeller

Store vindmøller
Køb eventuel en andel i en stor vindmølle.

Husstandsmøller

Husstandsvindmølle sammen med jordvarme kan være en rigtig god løsning på landet. Undersøg først hvilke regler der gælder.
Snak med andre som allerede har en husstandsvindmølle. Snak med dine naboer. Få mindst to tilbud hjem. Ansøgning sendes til Byggeafdelingen i Kommunen.

Minimøller
Minimøller kan være sjove og dekorative, men har hidtil ikke vist sig særlig effektive. Videreudvikling kan dog snart gøre minimøller interessante. Følg de gældende regler og tag ved opsætning hensyn til naboer.

Nyheder

Nyt energiregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune
Potentiale for biogasproduktion i Ringkøbing-Skjer
40 ideer gør landbruget mere klimavenligt
1000 husstandsmøller fra Astrup til Sydkorea
Elbiler har mindre CO2-udledning end almindelige b